แจกฟรี! Template Portfolio ใช้ใน IS CAMP DEK65

เราได้ทำ Template Portfolio สำหรับเป็นตัวอย่างในการส่ง Portfolio เข้ามาประเมินแล้ว สามารถ download Template ได้ที่นี่

"IS" KKU Portfolio Template.DOCX Download (Total 42)
CANVA Open (Total 132)

...
01 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 20)
CANVA Open (Total 90)

...
02 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 15)
CANVA Open (Total 36)

...
03 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 15)
CANVA Open (Total 52)

...
04 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 0)
CANVA Open (Total 44)

...
05 ISKKU TEMPLATE
Canva


.DOCX Download (Total 0)
CANVA Open (Total 73)

...
06 ISKKU TEMPLATE
Canva