แจกฟรี! Template Portfolio ใช้ใน IS CAMP DEK65

เราได้ทำ Template Portfolio สำหรับเป็นตัวอย่างในการส่ง Portfolio เข้ามาประเมินแล้ว สามารถ download Template ได้ที่นี่

"IS" KKU Portfolio Template.DOCX Download (Total 38)
CANVA Open (Total 127)

...
01 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 19)
CANVA Open (Total 86)

...
02 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 15)
CANVA Open (Total 31)

...
03 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 15)
CANVA Open (Total 49)

...
04 ISKKU TEMPLATE
.docx, Canva


.DOCX Download (Total 0)
CANVA Open (Total 42)

...
05 ISKKU TEMPLATE
Canva


.DOCX Download (Total 0)
CANVA Open (Total 70)

...
06 ISKKU TEMPLATE
Canva