...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร คณะสหวิทยาการ

เข้าร่วมประชุมในการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 โดยมี นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือข้อราชการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดหนองคายให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

ข่าวล่าสุด