แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการและรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย ดาศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการพร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกา