...

ประกาศคณะสหวิทยาการ ฉบับที่ 32/2566 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย(ตึกประถม) คณะสหวิทยาการ

ข่าวล่าสุด