...

คณะสหวิทยาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม NK 1404 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะนิติกรประจำมหาวิทยาลัยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกฎหมายระหว่างคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ด้วยคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และความชำนาญอันเป็นประโยชน์ต่อการการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยและสถาบัน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการและทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยมีนายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประธานคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกฎหมาย และเพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน กับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีคณะกรรมการกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัย กว่า 15 สถาบัน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด