นายธีระพงษ์ ตันนารัตน์

นายธีระพงษ์ ตันนารัตน์
Mr. Teerapong Tannarat

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตำแหน่ง: พนักงานการเกษตร
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม