...

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติกาญจนบุรีเกมส์ ครั้งที่ 48

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ

นายภาณุวัฒน์ ทะเลดอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทรักบี้ 7 คน และรางวัลเหรียญเงิน ประเภทรักบี้ 5 คน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติกาญจนบุรีเกมส์ ครั้งที่ 48

นายณัฐวุฒิ รอบเขตรำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทควิกเก็ต ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติกาญจนบุรีเกมส์ ครั้งที่ 48

น.ส.อริสา เทพนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเซปักตะกร้อทีมหญิง ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติกาญจนบุรีเกมส์ ครั้งที่ 48

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด