...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการแข่งกีฬา IS KKU eSports 2023

        เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ IS KKU eSports 2023


จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ รวมกับสโมสรนักศึกษา คณะสหวิทยาการ และชุมนุมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง กีฬา E-Sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sport) เป็นกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม ที่เกี่ยวกับการแข่งขันวีดีโอเกมส์ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เยาวชนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย เป็นกีฬาที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศวัยหรือความแข็งแกร่งเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใช้ทักษะความสามารถทางด้านสมองในการคิดวิเคราะห์ ผู้เล่นต้องมีทักษะ มีการวางแผนการเล่น และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการแข่งขันกีฬา E-Sport สู่ระดับสากล และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและรุ่นเพื่อน ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เกมส์ที่ใช้แข่งขัน 2 เกมส์ ได้แก่ Rov และ Valorant โดยแบ่งเป็นประเภททีม และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากนักศึกษา คณะสหวิทยาการ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด